[Shearing Title]

[W]ild West Alpaca Fleece Show 2006

Class: 111 Huacaya Yearling Mixed
Entry: 149
Name: CTA Peruvian Zechariah
Farm: Circle T Alpacas

[CTA Peruvian Zechariah]